رشد سریع نوزادان در هفته‌های ابتدایی تولد، والدین بسیاری را علاوه بر انتخاب طرح و جنس مناسب لباس، در یافتن اندازه صحیح آن دچار مشکل کرده است....