چه درشت‌اندام باشید چه لاغراندام، چه از توده‌های عضلانی و چربی برخوردار باشید چه خیر، تنها نکته‌ای که لازم است برای برخورداری از یک استایل بی‌عیب و...