با اعلام شرکت پنتون، رنگ زرد و خاکستری به عنوان رنگ ترند سال 2021 میلادی انتخاب شد. رنگی که بدون تردید با شروع سال جدید شمسی 1400...